Relacje inwestorskie
18-11-2020
RB-32_2020 / Informacja o sprzeciwie zgłoszonym do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. w dniu 18 listopada 2020 r.

Zarząd spółki MOJ S.A., dalej „Emitent” lub „Spółka” informuje, że do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. w dniu 18 listopada 2020 r., dalej „NWZ” zostały zgłoszone sprzeciwy:
- do uchwały nr 4 w przedmiocie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie przez czterech akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, - oraz do uchwały nr 5 w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy przez jednego akcjonariusza będącego osobą fizyczną. Sprzeciwy zostały zaprotokołowane. 

wróć do listy
FASING S.A. Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co., Ltd. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. OOO Zavody Gornovo Oborudowanija i Instrumenta Fasing Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o. Spółka Electron Poland S.A.