Relacje inwestorskie

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
Fasing GK S.A. 5949388 60,5% 10242864 72,5%
Pozostali 3877726 39,5% 3877726 27,5%
Razem 9827114 100% 14120590 100%
FASING S.A. Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co., Ltd. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. OOO Zavody Gornovo Oborudowanija i Instrumenta Fasing Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o. Spółka Electron Poland S.A.